วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ [รหัสสถานศึกษา 67100054] ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ.2550

ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนน สระบุรี – หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67140 โทรศัพท์ 056-782-199 โทรสาร 056-782-277 E-mail J.darunwan@hotmail.co.th และ pbntech.1@gmail.com facebook : https://www.facebook.com/itpbat ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นโดย นายบุญส่ง แสนสำราญ และ มีคณะครู อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ร่วมจัดตั้งหลายฝ่าย อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความร่วมมือและได้ให้คำปรึกษาหลายๆ ฝ่าย สถานศึกษาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(1) ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามใบอนุญาต เลขที่ พช 003/2550 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โรงเรียนเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์ เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาแห่งแรกที่เปิดให้บริการด้านการเรียนการสอนในอำเภอหนองไผ่ โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวาหรือ 7,968 ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 6 บ้านซับมะขาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220 การดำเนินการบริหารโรงเรียนมี ผู้รับใบอนุญาต คือ นายอมรเทพ หลีเกี๊ยะ และมี นางสาวดรุณวรรณ แสนสำราญ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2551 ได้ เช่าซื้อที่ดินด้านทิศเหนือ เพิ่มเติม 15 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา