วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

มีลักษณะเป็นรูปฟันเฟืองโดยลำดับจากด้านในสุด คือเรือสำเภากำลังแล่นอยู่ท่ามกลางท้องทะเล ลำดับต่อมาเป็นรูปช่อดอกราชพฤกษ์ชูช่อบานสะพรั่ง อยู่ในกรอบรูปวงกลมชั้นใน ลำดับต่อมาจะเป็นชื่อสถานศึกษาภาษาไทย อำเภอและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา โดยทุกลำดับจะอยู่ภายในฟันเฟืองที่จะถูกขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน

ความหมายของสัญลักษณ์
ฟันเฟือง เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ตลอดเวลา
เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพาณิชย์หรือการค้า ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรค์จนถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย และงามสง่า ดังนั้นเรือสำเภาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ช่อราชพฤกษ์ เป็นช่อต้นไม้ประจำชาติ คือต้นคูณ ซึ่งช่อคูณเปรียบเสมือนการเพิ่มพูนของคุณงามความดีนาๆ ประการที่มนุษย์เราปรารถนา

สีประจำวิทยาลัย “ฟ้า – ขาว”
อักษรย่อของวิทยาลัย “ทบพ.”
คำขวัญของวิทยาลัย “ความรู้คู่คุณธรรม”