วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
รายการครุภัณฑ์ แผนกยานยนต์
ลำดับ อาคาร จำนวน หมายเหตุ
แผนกยานยนต์
1 โต๊ะ 116 ตัว
2 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
3 พัดลมติดผนัง 2 ตัว
4 เก้าอี้ 48 ตัว
5 พัดลมเพดาน 9 ตัว
วัสดุช่าง
1 เครื่องมือพิเศษ 1 ชุด
2 ประแจ 10 ชุด
3 ชุดบล็อก 1 ชุด
4 ลังประแจ 10 ชุด เบอร์ 8-24
5 ไขควง 10 ชุด
6 ประแจปอน 2 ตัว
7 แม่แลง 1 ตัว
รายการครุภัณฑ์ แผนกบัญชี
ลำดับ อาคาร จำนวน หมายเหตุ
ห้องพักครูแผนกบัญชี
1 โต๊ะ 14 ตัว
2 พัดลมติดผนัง 8 ตัว
3 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
4 เก้าอี้ 19 ตัว
5 เก้าอี้ 329 ตัว
6 พัดลงตั้งโต๊ะ 1 ตัว
7 เก้าอี้ 329 ตัว
ห้องเรียน
1 โต๊ะ 236 ตัว
2 พัดลมเพดาน 14 ตัว
3 พัดลมติดผนัง 289 ตัว
4 โต๊ะ 228 ตัว
รายการครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์
ลำดับ อาคาร จำนวน หมายเหตุ
ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์
1 คอมพิวเตอร์ 6 ชุด
2 โต๊ะ 21 ตัว
3 พัดลม 14 ชุด
4 เก้าอี้ 32 ตัว
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1
1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
2 พัดลมติดผนัง 3 ตัว
3 โต๊ะ 23 ตัว
4 แอร์ 2 ตัว
5 เก้าอี้ 42 ตัว
6 คอมพิวเตอร์ 41 ชุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2
1 แอร์ 2 ตัว
2 เก้าอี้ 25 ตัว
3 คอมพิวเตอร์ 24 ชุด
4 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
5 พัดลมติดผนัง 3 ตัว
6 โต๊ะ 35 ตัว
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1 พัดลม 5 ตัว
2 เก้าอี้ 38 ตัว
3 โต๊ะ 13 ตัว
ห้องพยาบาล
1 เก้าอี้ 2 ตัว
2 พัดลม 1 ตัว
3 เตียงนอน 2 ตัว
4 โต๊ะ 1 ตัว
ห้องประชุม
1 เก้าอี้ 52 ตัว
2 โต๊ะ 36 ตัว
3 แอร์ 3 ตัว
4 พัดลม 5 ตัว
5 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
ข้อมูล ณ วันที่ : 2017-09-06