วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ข้อมูลอาคารสถานที่

สถานที่ตั้ง เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนน สระบุรี – หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


ลำดับ อาคาร จำนวน
1 ศาลาพักผ่อน 4 หลัง
2 สนามฟุตบอล 1 สนาม
3 สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม
4 สนามเซปัคตะกร้อ 1 สนาม
5 สนามเปตอง 2 สนาม
6 ห้องน้ำห้องส้วมนักศึกษา 3 หลัง
7 ห้องพักครู 4 ห้อง
8 ห้องพัสดุ 1 หลัง
9 อาคารเรียน 1 ชั้น 4 หลัง
10 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง
11 อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
12 เสาธง พระพุทธรูป 1 หลัง
13 โรงจอดรถครู-อาจารย์ 2 หลัง
14 โรงจอดรถนักเรียน 1 หลัง
15 โรงอาหาร 1 หลัง
ข้อมูล ณ วันที่ : 2017-09-06