วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ข้อมูลสถานประกอบการ


ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อเจ้าของกิจการ/ตัวแทน
1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ 530 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายธีระยุทธ ทองสุก
2 การไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่ 999/1 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นางจิระภา ล้อสกุล
3 ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง 132 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายสมบูรณ์ ทวีประดิษฐ์
4 ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ 262 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายสำเภา ทองทัพ
5 ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่(ฝ่ายปกครอง) 999 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นางสาวจรียา ท่างาม
6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาท่าแดง 128/6 ม. 2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายเชิดชัย มาลี
7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขานาเฉลียง 333 ม. 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายเทียนชัย กาแก้ว
8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาหนองไผ่ 1 ม. 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายวันชัย แก้วไทย
9 บริษัท ธนดล ออโต้แก๊ส กัด 34/16 (478) ซ.ลาดปลาเค้า 52 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230. เบอร์โทรศัพท์ : 081-7347494, 081-925 9559
10 บริษัทมิตซูเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 2 199/9 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์: 056 748 581
11 ร้านกิมเฮงการยาง 777 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
12 ร้านเทียนชัยการยาง 288 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายพนม
13 ร้านเสนาะทวียนต์ 219 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
14 ร้านโรงกลึงสมบัติ 99/2 ม.13, ถ.หนองไผ่-วังท่าดี ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
15 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหนองไผ่ 947 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายประเสริฐ สังข์เมือง
16 สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ สถานีตำรวจภูธร หนองไผ่ ถนนสระบุรี - หล่มสัก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 พันตำรวจโทสมคิด เจียงเต็ง
17 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ 571 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นางสาวลักขณากร จาระตะคุ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 799 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายธงชัย ทองสุข (เกษตรอำเภอหนองไผ่
19 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์ 333 ม.3 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายอามินคาน ปาทาน
20 หจก.ถาวรอะไหล่ยนตการ 2007 จำกัด 326/5, ถ.พระพุทธบาท, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, 67000
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฮมเซนเตอร์ 266 ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินเจริญฮอนด้า สาขาหนองไผ่ 75 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายสุรินทร์ เจนจบธรรม
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินเจริญฮอนด้า สาขาเฉลียง 75 ม.1 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 ผู้จัดการคุณนริศรา เจนจบธรรม
24 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล 444 ม. 2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง 333 ม.7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
26 องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม 104 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นางพรพรรณ โชคงาม
27 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ 333 ม.5 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นางพรนุช เด็ดแก้ว
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 888 ม.16 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายอนณ พิทยชัย
29 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง 29 ม. 1 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายวิรัต บุญคุณ(นายก)
30 อู่ BT เซอร์วิส 919 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
31 อู่ ช. เจริญกลการ 3 นาเฉลียง 515/1 ม.9 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายณัฐวุฒิ ชามภารา
32 อู่ ช.อดุลย์ 71/1 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายมารุต บ่อทอง (ช่าง)
33 อู่ ฮ. เซอร์วิส บ้านไร่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นางธนวรรณ ศรีเมืองรอง
34 อู่ช่างกร เซอร์วิส 166 ม.1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายนิกร จรัสพันธ์
35 อู่ช่างบาส 2/9 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายปิยฉัตร ลอบเทียน
36 อู่ช่างสมบูรณ์ 6 ม.13 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายสมบูรณ์ ขวัญยืน
37 อู่วิชิตการช่าง 894 ม.3 ต. หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายวิชิต ทองเจริญ
38 อู่วิโรจน์การช่าง 99/1 ม.10 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายวิโรจน์ ก้อนทองมา
39 อู่วีระการช่าง 394/1 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 นายวีระ ทองเจริญ
40 อู่อิศรการช่าง 168 ม. 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายอดิศร
41 อู่ฮวดเซอร์วิส 211 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายสุนทร ห้างวงค์(ผู้จัดการ)
42 เทศบาลตำบลนาเฉลียง 222 หมู่ 1 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220 นายประชา ทองรัตนะ
43 เทศบาลตำบลบัววัฒนา 24 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายอเนก สีสังข์
44 เทศบาลตำบลบ่อไทย 222 ม.11 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายวิรัตน์ สิงห์เส
45 เทศบาลตำบลหนองไผ่ 333 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์
46 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง 555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 นายเพ็ง กุลสง (นายกเทศมนตรี)
47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 107/37 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 นายชยุต ชนะชาติปรีดา
ข้อมูล ณ วันที่ : 2017-09-06