วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

วันดินโลก (World Soil Day) ระลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ 2018-12-05

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ "วันดินโลก (World Soil Day) ธรณีนิรมิต ทุ่งปอเทืองเรืองศิวิไลซ์ แผ่นดินไทยยั่งยืน" ที่จัดขึ้นติดริมถนนส้นสระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยโรงเรียนศาสตร์พระราชาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนส่งเสริมสร้างความพอเพียง มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ให้กับเกษตรกร และ แผ่นดินไทย และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

อ่าน : 405 ครั้ง