วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
เพลงมาร์ชวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
... การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560
2018-01-03
... อบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร
2017-09-11
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากเจ้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง มาอบรมให้ความรู้เกี่ยววินัยกฎจารจร ณ ห้องประชุมธนรัศมิ์ ...อ่านต่อ
... อบรมให้ความรู้วัยรุ่นวัยใส จากรพ.หนองไผ่
2017-08-28
ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้ความรู้จากวิทยากร รพ.หนองไผ่ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ...อ่านต่อ
... กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ งานวิชาการโรงเรียนหนองไผ่
2017-08-28
ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไปจัดบูธแนะแนวศึกษาต่อ โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การจับของรางวัล การแสดงผลงานของนักศึกษา เป็นต้น ...อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา